Διάσταση ορθού κοιλιακού μυός

Η διάσταση του ορθού κοιλιακού μυός αποτελεί μια παθολογική κατάσταση κατά την οποία ο συνδετικός ιστός του ορθού κοιλιακού τεντώνει με αποτέλεσμα τα δυο τμήματα του ορθού κοιλιακού να απομακρύνονται μεταξύ τους.

Αιτίες διάστασης αποτελούν:

  1. εγκυμοσύνη
  2. παχυσαρκία
  3. χειρουργείο
  4. λανθασμένη τεχνική ασκήσεων

Η κοιλιά προεξέχει αφύσικα, κατάσταση που δεν υποχωρεί με άλλους τρόπους και ειδικά όταν ο συνδετικός ιστός έχει σκιστεί, τα εσωτερικά όργανα της κοιλιάς προβάλουν προς τα μπρος ,δίνοντας την εικόνα της κήλης. Επίσης η διάσταση συνοδεύεται από οσφυαλγία , διότι η κοιλιακή υποστήριξη δεν είναι επαρκής, δυσλειτουργίες πυελικού εδάφους και κακή σωματική στάση.

Οργανώνουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης της διάστασης του ορθού κοιλιακού , μετά από λήψη του ιστορικού και φυσική εξέταση της συγκεκριμένης διάστασης.

Σκοπός μας είναι ο μέγιστος περιορισμός της διάστασης με ειδικές ασκήσεις, η αντιμετώπιση των συνοδών συμπτωμάτων και η συνολική βελτίωση της σωματικής σας στάσης διατηρώντας έτσι την λειτουργικότητα του κοιλιακού σε άρτια κατάσταση.

INFO: Η εκ νέου εξειδίκευσή μας στην αποκατάσταση προβλημάτων πυελικού εδάφους πραγματοποιήθηκε τον  Μάϊο του 2018 με καθηγήτρια την Kari Bø, PhD Πρύτανη της Νορβηγικής Σχολής Αθλητικών Επιστημών (NSSS), Όσλο, Νορβηγία, με τεράστια εμπειρία και παγκόσμια αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο μέχρι και το 2018 στις δυσλειτουργίες πυελικού εδάφους. 

Μάιος ΄18: Mε την καθηγήτρια Kari Bø, PhD Πρύτανη της Νορβηγικής Σχολής Αθλητικών Επιστημών (NSSS), Όσλο, Νορβηγία, με τεράστια εμπειρία και παγκόσμια αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο μέχρι και το 2018 στις δυσλειτουργίες πυελικού εδάφους

#female 34 yrs

#postnatal diastasis recti

#φυσικοθεραπεία διάστασης μετά από εγκυμοσύνη

#female 34 yrs

#postnatal diastasis recti

#φυσικοθεραπεία διάστασης μετά από εγκυμοσύνη

Στιγμιότυπο από την αξιολόγηση και μέτρηση της διάστασης ορθού κοιλιακού

Checking diastasis

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ