Μαγνητικά πεδία

Τα μαγνητικά πεδία αποτελούν μια φυσική θεραπευτική ενέργεια υψηλής αποτελεσματικότητας.

Διαθέτουμε τη σύγχρονη συσκευή μαγνητοθεραπείας της EME MAGNETOMED 7000 με ειδικές μαγνητικές πλάκες για ανώδυνο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Αποτελέσματα μαγνητικών πεδίων:

  • αύξηση αιματικής και λεμφικής κυκλοφορίας
  • αύξηση μεταβολισμού
  • εξισορρόπηση ph

Ενδείξεις:

  • κατάγματα
  • αθλητικές κακώσεις
  • ρευματικές παθήσεις
  • εγκαύματα
  • άτονα έλκη
  • λοιπές φλεγμονώδεις παθήσεις
  • οιδηματικές καταστάσεις