Οστεοπόρωση

Η οστεοπόρωση είναι ένα χρόνιο νόσημα κατά το οποίο η πυκνότητα των οστών σταδιακά μειώνεται, με αποτέλεσμα τα οστά να γίνονται πιο εύθραυστα και λεπτά και να μειώνεται το συνολικό ύψος του πάσχοντα. Αυτό οδηγεί σε μυοσκελετικούς πόνους κυρίως στη σπονδυλική στήλη και πιθανά κατάγματα. Πάσχουν  περισσότερο οι γυναίκες έναντι των αντρών.

Ο ρόλος της σύγχρονης φυσικοθεραπείας είναι προληπτικός, έρχεται να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και να μειώσει τις επιπτώσεις της.

Οι κυριότερες κατευθύνσεις μας για την οστεοπόρωση είναι:

  • η προληπτική φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση ώστε να αποτρέψουμε την ανάπτυξη της νόσου και
  • η θεραπευτική αντιμετώπιση όταν το άτομο ήδη έχει εκδηλώσει κλινικά συμπτώματα.

Προληπτική αντιμετώπιση:

  1. Οργανώνουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα προληπτικής άσκησης , όπου το άτομο μπορεί να εκτελέσει στον φυσικό του χώρο και ανά κάποια αραιά χρονικά διαστήματα το επαναπροσδιορίζουμε
  2. Εάν ήδη ακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα ασκήσεων, σας δίνουμε τις απαραίτητες συμβουλές και διορθώσεις ώστε να έχετε τη μέγιστη προληπτική επίδραση από τη δραστηριότητά σας.
  3. Σας προτείνουμε μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων personal training, όπου μπορείτε να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει και έτσι να λάβετε τα ευεργετικά οφέλη της προληπτικής άσκησης με τη μέγιστη ασφάλεια και θεραπευτική μας καθοδήγηση .

Θεραπευτική αντιμετώπιση:

  1. όσον αφορά τη θεραπευτική άσκηση, οι προτάσεις μας και στην περίπτωση που έχουν ήδη ξεκινήσει οι αλλαγές και τα συμπτώματα της νόσου, είναι οι αντίστοιχες με την προληπτική αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπ΄ όψη μας το ιστορικό σας και την αντίστοιχη φυσική εξέταση.
  2. για αντιμετώπιση των μηχανικών αλλαγών της σπονδυλικής στήλης και των επώδυνων συμπτωμάτων, χρησιμεύουν τα παρακάτω: